top of page
  • Writer's picturesrivilai

Aluminium Interior Doors

ประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม จริงๆแล้วสามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

ตอนนี้ ประตูอลูมิเนียมเริ่มเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมาก เพราะทดแทน งานไม้ งานเหล็ก งานสแตนเลส ลดปัญหาเรื่องการ Maintenance สนิม เปลี่ยนสภาพ


สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นบานประตูกระจก หรือ บานทึบ หรือผสมผสาน ตามดีไซน์ที่ต้องการได้เลยบานหมุน Revolving Doorsบานเฟี้ยม Folding Doors

- มีทั้งแบบรางแขวน รางเตี้ย รางยู


บานเลื่อน Sliding Doors

- มีทั้งแบบรางแขวน รางเตี้ย


อลูมิเนียมบานทึบ Aluminium Door Panelsกระจกมู่ลี่ Blind in Glass86 views0 comments

Commentaires


bottom of page