top of page
  • Writer's picturesrivilai

5 ไอเดีย การออกแบบกระจกมู่ลี่


กระจกมู่ลี่ และกระจกม่าน (Blind / Curtain in Insulated Glass) คือ กระจก 2 ชั้น และมีมู่ลี่อยู่ตรงกลาง สามารถปรับระดับขึ้นลง และปรับองศาของมู่ลี่ได้ตามที่ต้องการ จากด้านนอกกระจก ด้วยระบบแม่เหล็ก ทำให้สะดวกในการใช้งาน ช่วยประหยัดพื้นที่ และไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นที่จะไปเกาะบนมู่ลี่ เนื่องจากมู่ลี่อยู่ด้านในกระจก


- สเปคกระจกสามารถใช้กับ กระจก Float , Low-e , Temper หรือ Laminateได้

- มู่ลี่ติดตั้งอยู่ระหว่างกระจก 2 ชั้นของกระจกฉนวนความร้อน

- ประหยัดพลังงาน ป้องการการถ่ายเทความร้อนและเสียงได้ดี


ข้อมูลทางเทคนิค

- สามารถปรับบานด้วยระบบ แม่เหล็กและระบบมอเตอร์ โดยระบบแม่เหล็กจะมีแถบเลื่อนเป็นตัวปรับองศาและระยะของมู่ลี่

- กระจกทำได้สูงสุดกว้าง 1.2 เมตร x สูง 2.8 เมตร


Idea 1 : บานเฟี้ยม + กระจกมู่ลี่ กั้นห้อง หรือกั้นเป็นระเบียงได้อย่างสวยงาม ไม่ต้องมีผ้าม่าน ช่วยประหยัดพื้นที่ สามารถเปิดประตูหน้าต่างโล่งได้มากที่สุด


Idea 2 : บานเลื่อน + กระจกมู่ลี่

สามารถทำเป็นบานเลื่อน 4 บาน หรือ 2 บานก็ได้


Idea 3 : บานเปิด / บานกระทุ้ง + กระจกมู่ลี่

ใช้สำหรับกั้นห้อง กั้นภายใน หรือ ใช้เป็นประตูหน้าต่างสำหรับภายนอกได้อย่างดี


Idea 4 : ช่องแสง + กระจกมู่ลี่

นิยมใช้ในออฟฟิส และห้องน้ำ เพื่อความเป็นส่วนตัว


Idea 5 : บานหลายชนิด + กระจกมู่ลี่325 views0 comments

Comments


bottom of page