top of page
  • Writer's picturesrivilai

ทำไม ต้องใช้ ประตู หน้าต่าง Multi-Lock system

ระบบ Multi-Point Locking คือ ระบบประตู หน้าต่างที่มีล็อค มากกว่า 1 จุด โดยการลงล็อคแค่ครั้งเดียว

สามารถใช้ง่ายได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มความแข็งแรง ความแน่นหนาให้กับประตู หน้าต่างอย่างมาก


เหมาะสำหรับ ประตู หน้าต่าง ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบานเปิด บานเลื่อน บานเฟี้ยม และมีขนาดกว้าง หรือสูง เกิน 1.00 m. ขึ้นไป


คุณสมบัติ :

  • เพิ่มความแข็งแรง แน่นหนา ให้กับประตู หน้าต่าง

  • ช่วยกันแรงลม และเสียงได้ดีกว่า ระบบล็อคจุดเดียวอย่างมาก

  • ระบบล็อค ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

  • ช่วยทำให้ประตู หน้าต่าง แนบสนิทมากยิ่งขึ้น และ หากปิดยังไม่สนิท จะไม่สามารถล็อคได้

  • ไม่มีจุดล็อคให้มองเห็น ทำให้ดูเหมือนประตู หน้าต่างปกติทั่วไป


ระบบล็อคจุดเดียว
ระบบ Multi-point Locking
1,781 views0 comments

Comments


bottom of page